Service - Installationer - Montage

Gasolförbrukande utrustning

Vi utför installationer för gasolförbrukande utrustning, så som värme, kyla varmvatten, spis med mera. Från mindre installationer som värme i jaktstuga som större spis i restaurang kök

Gasolkontroll husbil & husvagn

Vi provtrycker och utför godkänt protokoll, vi felsöker vid eventuell läcka och åtgärdar eventuella fel för att säkerställa en säker drift utav din anläggning

Montage för husbil & husvagn

Vi monterar Solpaneler på din husbil eller husvagn, men även andra montage som LPG konvertering, kylskåp och värmare med mera